48. smečka Vlčat

48. smečka Vlčat je skautský oddíl určený pro kluky v první až čtvrté třídě ZŠ včetně. Je na tuto věkovou kategori specializován a pořádá jak samostatné výpravy, tak společné s navazujícím oddílem Trapeři. V současné době má oddíl kolem 20 Vlčat a 5 vedoucích. Jednou týdně probíhají schůzky v klubovně, které trvají jeden a půl hodiny. Jednou za dva až tři týdny jezdíme na výpravy, které jsou jak jednodenní tak i vícedenní a probíhají podle závazného půlročního plánu akcí. Podstatnou částí programu jsou pak tábory, a to zimní o jarních prázdninách a letní na jednom z našich dvou tábořišť (jižní Čechy a Jeseníky).

Činnost Vlčat vychází ze skautského programu se zaměřením na pobyt v přírodě, který dnešním městským dětem hodně chybí. Kluci se seznamují se základy všeho, co později naplno zažijí v oddíle Traperů (přestup od páté třídy) a co se jim bude v životě určitě hodit (nezůstanou-li ovšem celý život sedět doma u televize nebo počítače). U vlčat klademe důraz na úplné základy, to jest hlavně na výchovu k samostatnosti, zodpovědnosti a kamarádskému chování. Každé Vlče má stezku, ve které jsou obsaženy znalosti a dovednosti, které by Vlčata měla zvládat. Více informací o našem výchovném programu najdete v části Skautská výchova. Rozhodně nejde jen o jakousi výplň volného času. Samozřejmě v naší činnosti nesmí chybět spousta her a zábavy, tedy hlavní složky vlčáckého programu. Obrázek o tom, co všechno naše smečka podniká, můžete získat také z fotografií z některých akcí ve fotoalbu.

Na závěr ještě stručná odpověď na častou otázku rodičů „kolik to stojí?“ Skautský oddíl ze své podstaty funguje na principu dobrovolné práce starších členů oddílu a neustálém procesu předávání zkušeností. Proto je skaut docela levný. Vybíráme pouze přímé výdaje na výpravy (doprava, ubytování, jídlo), které jsou cca 20 – 50 Kč za jednodenní výpravy a 100 – 200 Kč za vícedenní. Cena letního tábora se pohybuje kolem 2000 Kč, nabízíme slevu pro členy s výbornou docházkou. Kromě toho vybíráme pouze 250 Kč roční registrační poplatek. Ostatní výdaje (provoz klubovny, údržba materiálu, atd.) hradíme z dotací především od Junáka a Magistrátu města Brna.

Něco vás pak bude stát ještě pořízení potřebného vybavení, o kterém se dočtete v samostatném článku vybavení Vlčat.

Kontakty na vedení oddílu.