O středisku

V současné době se naše středisko skládá ze tří oddílů – každý znich je tvořen členy různého věku. Nejmladší členové našeho střediska jsou ve Vlčatech. Po získání určitých zkušeností přejdou k Traperům. Následuje kmen Roverů. Za rovera je považován každý, kdo splnil všechny podmínky prvního stupně (roveři jsou tedy převážně starší členové Traperů a vedení Vlčat, ale také bývalí členové některého z obou oddílů). Činnost roverů sestává z pravidelných víkendových akcí většinou do hor (turitsika, běžky, čluny, horolezectví) a z několika delších a náročnějších akcí během roku.