Historie střediska

Historie našeho střediska začíná vznikem oddílu Trapeři, který se odštěpil z oddílu Medvědi v září roku 1989 v rámci 153. základní organizace Svazarmu. V této době působil oddíl s družinami Bobři, Kondoři a Vlci. Na vedení oddílu se spolu s Robim výrazně podílel Mauglí. Činnost oddílu byla velmi podobná dnešním Traperům, zahajovací výprava s prvním táborovým ohněm se konala v Heralticích. Dva měsíce po vzniku Traperů došlo k významné politické události – 17. listopadu 1989 se zhroutil komunistický režim a v Československu začal být postupně obnovován demokratický systém. Tato „sametová revoluce“ měla jeden velmi určitý důsledek pro náš oddíl – obnovení skautského hnutí, které bylo za dob komunistické totality zakázáno. Protože kořeny Traperů sahají až do pátého junáckého střediska, které bylo spolu s mnohými dalšími zrušeno v roce 1970, bylo rozhodnuto, že se celý oddíl Trapeři do skautské organizace vrátí.

V lednu 1990 bylo tedy založeno 22. středisko Junáka Brno s těmito třemi oddíly: 48. oddíl, 54. oddíl a oddíl oldskautů. První dva oddíly tvořily dohromady oddíl Trapeři, v oddíle oldskautů působili starší nebo bývalí členové Traperů. Hned od vzniku střediska se datuje spolupráce s dívčím oddílem Vyriony, který byl v této době součástí 19. střediska Junáka (nyní jsou Vyriony v organizaci YMCA T.S.). Každé středisko má nejen své číslo (číslo našeho střediska je 22), ale také název. Název našeho střediska vychází z tradice ve Svazarmu (kde jsme byli 153. základní organizace) a z umístění pod brněnským hradem – proto vznikl název (ne číslo!) „Stopadesáttrojka Špilberk“.

Hned po prázdninách roku 1991 dochází k další významné události. Vzniká oddíl Vlčat pod vedením Renaty. V roce 1994 předává Robi vedení Traperů Akélovi a stává se náčelníkem střediska. V roce 1996 je vystřídán Akélou, který vede středisko asi dva roky. Od roku 1999 je náčelníkem střediska Jeffi. Důležitým člověkem je táké střediskový hospodář – po dlouhém působení Pavla byl hospodářem Wat, od roku 2000 se o naše finance stará Puštík. Na jaře 1999 vychází první číslo střediskového časopisu – Džungle.

Historie Traperů

První čtyři tábory se konaly na tábořišti Lipnice, které nám zapůjčily Vyriony. Na tom prvním v roce 1990 (jmenoval se Tehueko) došlo ke dvěma významným událostem: vznikl oddílový pokřik a vznikla čtvrtá družina Vydry. Na konci prázdnin v roce 1991 se uskutečnil první puťák pod vedením Mauglího – cílem byla Šumava. Polovina puťáku byla pěší, polovina na člunech po řece Otavě. V roce 1994 se konal první tábor na tábořišti Lásenice. U závěrečného ohně (kde se vzpomenulo na páté výročí založení Traperů) převzal vedení oddílu Akéla. Ve stejném roce v květnu jsme se zúčastnili prvního ročníku tábornické hry Stopou Černého vlka. Název toho ročníku byl Tajemství Xapatanu – od té doby říkáme, že jedeme na Xapatan, přestože se hra jmenuje Stopou Černého vlka (mimochodem Černý vlk je zálesácké jméno E. T. Setona, který přinesl do skautského hnutí myšlenky Lesní moudrosti). V roce 1997 převzal vedení oddílu Trapeři Roy, který jej vedl až do tábora v roce 2001. Mezitím jsme stihli mimo jiné vybudovat další tábořiště na Ferdinadově v Jeseníkách. Po Royovi přebírá vedení Traperů Mýval, který vede Trapery tři roky. Po něm na dva roky (2004-2006) pokračuje ve vedení Awasin, kvůli nízkému počtu členů v obou oddílech dochází k navýšení počtu společných výprav s Vlčaty. V letech 2006–2008 byl náčelníkem Thufir. Mezi roky 2008 a 2012 se nejvyšší pozice ujal Shorty a došlo k vytvoření nové stezky a změně způsobu jejího plnění. Pomyslnou štafetu poté předal Bartovi, za jehož působení jsme na základě stezky vytvořili vlastní oddílové odborky.

Historie Vlčat

Jak už bylo uvedeno, oddíl Vlčat vznikl v roce 1991 a dostal číslo 48. První družinou byli Mravenci. Velmi záhy doplnil Renatu ve vedení Archim, kteří spolu Vlčata vedli až do tábora v roce 1994. Archim založil druhou družinu – Ledňáčky. Od září 1994 potom vedení Vlčat převzala provizorně Pišpéta z Vyrion.
Na podzim jedná Robi s Jeffim a Medvídkem o vedení Vlčat. V lednu 1995 dostáva Jeffi od střediskové rady pověření k vedení Vlčat a Medvídek se stává zástupcem. V roce 1995 jedou Vlčata naposledy na tábor se Světluškami. V roce 1995 vznikají rovněž dvě další družiny – Štíři a Ježci. V září 1995 tak fungují čtyři družiny. Tábor v roce 1996 probíhá na Lásenici. Před táborem se koná první puťák Vlčat. Počínaje tímto táborem přebírá vedení oddílu Medvídek, Jeffi se stává zástupcem. V roce 1997 si Vlčata budují za pomoci Traperů a Vyrion své vlastní tábořiště – Královskou louku u Libořez. V témže roce se na novém tábořišti koná první tábor. Ve školním roce 1997–1998 otevírají Vlčata tři družiny. Tábor probíhá opět na Královské louce. Po táboře poprvé probíhá takzvaný dobrovolný týden, což je týdenní společné táboření Vlčat a rodičů. V září 1998 přebírá oddíl Jofrey, v lednu 1999 jej předává zpět Medvídkovi. Po táboře Tibet v roce 2000 přichází do Vlčat posily z Traperů – Gabo s Džoserem a vedení oddílu přebírá Awasin. V září 2004 Vlčata částečně spojily svůj program s Trapery a od té doby jezdí na společné tábory – první na Libořezy, Lanark 2005. Od roku 2006 byl náčelníkem Gabo, který v roce 2010 předává vedení Darwinovi.

Robi, Roy, Awasin, Medvídek

Vlčata

Oddílový rok Náčelník Název tábora Co jsme byli Tábořiště Puťák
2016 / 2017 Sam Cesta kolem světa Cestovatelé Lipnice

Trapeři

Oddílový rok Náčelník Název tábora Co jsme byli Tábořiště Puťák
2016 / 2017 Rolf Duna Atreidové Lásenice

Společné tábory

Oddílový rok Náčelník
Traperů
Náčelník
Vlčat
Název tábora Co jsme byli Tábořiště Puťák
2015 / 2016 Rolf Darwin Škola dvou nebí Samurajové Lásenice Krušné hory
2014 / 2015 Bart Darwin Boží bojovníci Husité Bohdalov Jizerské hory
2013 / 2014 Bart Darwin Pán prstenů Obyvatelé Středozemě Lásenice České Švýcarsko
2012 / 2013 Bart Darwin Sinuhet Egypťané Lásenice
2011 / 2012 Shorty Darwin Viking Lásenice
2010 / 2011 Shorty Darwin Battlestar Galactica Posádka vesmírné lodi Lásenice
2009 / 2010 Shorty Gabo Sioux Indiáni Lásenice
2008 / 2009 Shorty Gabo Templáři (Trapeři)
Vlas a Brada (Vlčata)
Křižáci
Společníci komiksových postav
Lásenice
2007 / 2008 Thufir Gabo Zaklínač Bojovníci proti zlu Ferdinandov
2006 / 2007 Thufir Gabo Mongolsko Čingischánův kmen Lásenice
2005 / 2006 Awasin Nadace Nejlepší mozky vesmíru Lásenice
2004 / 2005 Awasin Lanark Skotští válečníci Libořezy

Vlčata

Oddílový rok Náčelník Název tábora Co jsme byli Tábořiště Puťák
2003 / 2004 Awasin Cesta do středu Země Libořezy
2002 / 2003 Awasin Hispaniola Námořníci Libořezy
2001 / 2002 Awasin Roke Čarodějové Libořezy
2000 / 2001 Awasin Atlandtida Atlantiďané Libořezy
1999 / 2000 Medvídek Tibet Cestovatelé po Tibetu Libořezy
1998 / 1999 Medvídek Pavučina Přátelé brouků Libořezy Česká Kanada
1997 / 1998 Medvídek Pravěk Pravěcí lovci Libořezy Česká Kanada
1996 / 1997 Medvídek Vuelta Rytíři Libořezy Česká Kanada
1995 / 1996 Medvídek Idaho Indiáni Lásenice Česká Kanada
1994 / 1995 Pišpéta, Jeffi Pouští a pralesem Cestovatelé po Africe Lipnice
1993 / 1994 Renata Mauglí Postavy z Knihy džunglí Lipnice
1992 / 1993 Renata Hoši od Bobří řeky Lipnice
1991 / 1992 Renata Argo Řečtí námořníci Lipnice

Trapeři

Oddílový rok Náčelník Název tábora Co jsme byli Tábořiště Puťák
2003 / 2004 Mýval Tikal Inkové Ferdinandov
2002 / 2003 Mýval Hvězdné války Rytíři Jedi Lásenice
2001 / 2002 Mýval Barva kouzel Čarodějové Lásenice
2000 / 2001 Roy Robin Hood Zbojíci z Sherwoodu Ferdinandov Broumovsko
1999 / 2000 Roy Lovci mamutů Pravěcí lovci Ferdinandov
1998 / 1999 Roy Zrzavý Orm Vikingové Lásenice Ferdinandov
1997 / 1998 Roy Duna Fremeni – planeta Arrakis Lásenice Českosaské Švýcarsko
1996 / 1997 Akéla, Robi Malý velký muž Čejenští indiáni Lásenice
1995 / 1996 Akéla Geronimo Indiáni kmene Apačů Lásenice
1994 / 1995 Akéla Bihor Alanovi přátelé Lásenice
1993 / 1994 Robi Hobit Trpaslíci Lásenice
1992 / 1993 Robi Camelot Rytíři kulatého stolu Lipnice Javorníky
1991 / 1992 Robi Argo Řečtí námořníci Lipnice
1990 / 1991 Robi Tekumseh Indiáni kmene Šavanů Lipnice Šumava
1989 / 1990 Robi Tehueko Aztéčtí indiáni Lipnice