Vedení oddílu Vlčata

Vedoucí tábora Tibet 2000Všechno, co smečka vlčat dělá zajišťují vedoucí a rádcové. Všichni z nich prošli Vlčaty nebo Trapery, každopádně mají za sebou mnoho let činnosti v oddíle a množství absolvovaných táborů.

Vedení 48. smečky nejsou jen lidé, kteří se čistě náhodně sešli a začali spolu vést oddíl. Kromě oddílu mají spoustu dalších vlastních zájmů, podnikají různé akce, jezdí na expedice... A právě u některých "mimooddílových" zájmů se mnohdy setkávají. V oddíle pracují zadarmo a věnují mu hodně ze svého volného času.V současné době se na vedení vlčat podílí: - Aktualizováno k říjnu 2019


Sam – Jan Hanák (1996)

 • Náčelník oddílu od roku 2016
 • Ve středisku od r. 2003
 • Student VUT v Brně, obor strojní inženýrství
 • Zájmy: lezení, kolo, fotografování
Kontakt: 723 070 651 nebo honza.hanak@gmail.com

Dvalin – Martin Fantal (2000)

 • Zástupce náčelníka
 • Rádce družiny Ledňáčků (pondělí)
 • Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká – obor Mechanik-elektrotechnik.
 • Zájmy: Většina sportů, PC Hry, skaut, hudba.

Kontakt: 728 089 272 nebo martin.fantal@seznam.cz

Horus – Dalibor Veselý (2000)

 • Rádce družiny Ježků (čtvrtek)
 • Střední škola technická a ekonomická.
 • Zájmy: Kolo, PC, čtení, skaut.


Kontakt: 702 284 520 nebo daliborvesely.dada@gmail.com

Itchy – Vojtěch Piskač (2002)

 • Rádce družiny Ledňáčků (pondělí)
 • Gymnázium Kpt. Jaroše
 • Zájmy: klavír, kytara, skateboard

Kontakt: 736 789 421 nebo itchi.piskac@gmail.com

Smíšek – Bořivoj Kramný (2002)

 • Rádce družiny Mravenců (čtvrtek)
 • Gymnázium Kpt. Jaroše
 • Zájmy: kytara, plavání

Kontakt: 603 535 583 nebo borek.kramny@gmail.com

Jori – Michal Rytíř (2003)

 • Rádce družiny Ledňáčků (pondělí)
 • Gymnázium Vídeňská
 • Zájmy: kytara, jo-jo

Kontakt: 703 137 771 nebo misanek.rytir@seznam.cz

Čik – Kryštof Davídek (1996)

 • Ve středisku od r. 2003
 • Student Českého jazyka na MU, obor počítačová ligvistika
 • Zájmy: čtení, tenis, běhání

Kontakt: 734 574 242 nebo kry.davidek@gmail.com

Lee – Filip Trbušek (1996)

 • Ve středisku od r. 2005
 • Student Farmacie v Brně
 • Zájmy: čtení, farmacie

Kontakt: 731 917 357 nebo f.trbusek@gmail.com

Darwin – Adam Zachař (1988)

 • Bývalý náčelní oddílu v letech 2010 -2016
 • Ve středisku od r. 1995
 • Studuje doktorský program geologie na PřF MU.
 • Zájmy: mineralogie, čtení, pobyt v přírodě
Kontakt: 775 651 910 nebo darwin751@gmail.com

Flint – Ondřej Czechaczek (1994)

 • Ve středisku od r. 2001
 • Studuje Masarykovu Univerzitu obor chemie
 • Zájmy: chemie, běhání

Kontakt: 722 946 041 nebo czechaczek.ondrej@gmail.com