Vedení oddílu Vlčata

Vedoucí tábora Tibet 2000Všechno, co smečka vlčat dělá zajišťují vedoucí a rádcové. Všichni z nich prošli Vlčaty nebo Trapery, každopádně mají za sebou mnoho let činnosti v oddíle a množství absolvovaných táborů.

Vedení 48. smečky nejsou jen lidé, kteří se čistě náhodně sešli a začali spolu vést oddíl. Kromě oddílu mají spoustu dalších vlastních zájmů, podnikají různé akce, jezdí na expedice... A právě u některých "mimooddílových" zájmů se mnohdy setkávají. V oddíle pracují zadarmo a věnují mu hodně ze svého volného času.V současné době se na vedení vlčat podílí: - Aktualizováno k září 2022


Dvalin – Martin Fantal (2000)

 • Náčelník oddílu od roku 2020
 • Rádce družiny ve čtvrtek
 • Zájmy: Většina sportů, PC Hry, skaut, hudba.

Kontakt: 728 089 272 nebo martin.fantal@seznam.cz

Horus – Dalibor Veselý (2000)

 • Zástupce náčelníka
 • Rádce družiny ve středu
 • Střední škola technická a ekonomická.
 • Zájmy: Kolo, PC, čtení, skaut.
Kontakt: 702 284 520 nebo daliborvesely.dada@gmail.com

Sam – Jan Hanák (1996)

 • Náčelník oddílu v letech 2016-2020
 • Ve středisku od r. 2003
 • Student VUT v Brně, obor robotika a výrobní stroje
 • Zájmy: lezení, kolo, fotografování
Kontakt: 723 070 651 nebo honza.hanak@gmail.com

Itchy – Vojtěch Piskač (2002)

 • Rádce družiny ve středu
 • Gymnázium Kpt. Jaroše
 • Zájmy: klavír, kytara, skateboard

Kontakt: 736 789 421 nebo itchi.piskac@gmail.com

Smíšek – Bořivoj Kramný (2002)

 • Rádce
 • Gymnázium Kpt. Jaroše
 • Zájmy: kytara, plavání

Kontakt: 605 535 583 nebo borek.kramny@gmail.com

Jim – Jonatán Svirák (2006)

 • Zájmy: Orientační běh, kolo, skaut
Kontakt: 731 543 720 nebo jonatansvirak@gmail.com

Andy – Ondra Nový (2006)

 • Bigy
 • Zájmy: Sport, skaut, fitness
Kontakt: novyondra@email.cz

Čik – Kryštof Davídek (1996)

 • Ve středisku od r. 2003
 • Student Českého jazyka na MU, obor počítačová ligvistika
 • Zájmy: čtení, tenis, běhání

Kontakt: 734 574 242 nebo kry.davidek@gmail.com

Lee – Filip Trbušek (1996)

 • Ve středisku od r. 2005
 • Student Farmacie v Brně
 • Zájmy: čtení, farmacie

Kontakt: 731 917 357 nebo f.trbusek@gmail.com