Klubovna

klubovna_strankaKlubovna 22. střediska Junáka stojí na malé uličce jménem Pivovarská vedle Mendlova náměstí a má číslo 9. Poznáte ji bezpečně podle žlutočervené fasády. Hned nad klubovnou se nachází hřiště a menší park. „Ulice“ Pivovarská je vlastně jen stezkou pro pěší, takže se nemusíme bát dopravního provozu, v zimě se však povrch občas stává silně neschůdným.

Pronájem a umístění klubovny.

V současné době jsou v provozu tři opravené klubovní místnosti, z nichž jednu pronajímáme spřátelenému dívčímu oddílu Vyriony. Dále se v klubovně nachází sklad táborového materiálu a malý dvoreček. Do tohoto stavu jsme dospěli po mnoha letech práce a shánění finančních prostředků, jak můžete vidět v následujícím historickém přehledu.

Historie

2015 – Na jaře jsme obložili strop na chodbě a do obložení nainstalovali úsporné LED žárovky, díky čemuž je na chodbě víc světla než kdy předtím. Na podzim došlo k přemalování klubovny zvenku. V letech 2005 až 2015 fasádu, jejímž autorem byl Timo, zdobila řeč indiánského náčelníka Seattla. Bohužel ani toto hodnotné dílo vycházející z předpokladu, že sprejeři neničí díla jiných sprejerů, neodolalo náporu vandalismu, a tak byl letos zvolen jednodušší dvoubarevný nátěr.

klubovna05-15 nova_fasada chodba_svetla
Zleva: Fasáda v letech 2005 až 2015, nová fasáda, osvětlení na chodbě.

2014 – Hlavní náplní dvoudenní jarní brigády se stalo obkládání stropu traperské klubovny a natírání všeho možného – od schodiště na dvorku až po dřevěné obložení oken vlčecí klubovny.

2013 – V traperské klubovně byla vyměněna okna.

2012 – Vchod klubovny se dočkal instalace nové mříže. Stará mříž sice byla v naprostém pořádku, během krátké rady probíhající uvnitř klubovny se však někomu podařilo mříž vysadit z pantů a odnést. Nová mříž je přivařená…

2010 – Na začátku září došlo v traperské klubovně k výměně podlahy, vymalování zdí a provedení drobných změn (vše vlastními silami).


Traperská klubovna: nová podlaha (2010), okna (2013) a strop (2014).

2005 – V srpnu byla z větší části stavební firmou a z menší části svépomocí provedena rekonstrukce druhé klubovny na půdě. Tato klubovna bude sloužit dívčímu oddílu Ymca‑skautu Vyriony. Ten díky naší nabídce vyřeší svůj dlouhodobý problém s kvalitní klubovnou. Rekonstrukce klubovny je tímto v podstatě ukončena. Celou rekonstrukcí jsme získali na poměry neuvěřitelně kvalitní a krásné prostory, ve kterých se nemusíme bát „nájemníků“, kterým strašně vadí děti, bát se kdy dostaneme výpověď nebo využívat plesnivé sklepní prostory, které nikdo jiný nechce, a platit obrovské peníze za nájem (za prostorově podobnou klubovnu je možné platit až 60.000 Kč ročně). Využitelná plocha byla zdvojnásobena, odpadlo každoroční vynášení táborového vybavení na půdu a zpět. Samozřejmě za vším je spousta práce mnoha lidí. A rovněž nesmíme zapomenout na dobrou práci firmy StaVo, s.r.o., která prováděla větší stavební práce na klubovně.

Nesmíme zapomenout také na fotokomoru, kterou se nám podařilo vybudovat s podporou Magistrátu města Brna.


Interiér klubovny Vlčat a klubovny Traperů + budování klubovny Vyrion (2005).

2004 – Od roku 2001 jsme sami začali pracovat na zprovoznění úplně nové velké místnosti v podkroví. Vzhledem k fianční i časové náročnosti nám trvalo celé tři roky, než se podařilo půdní místnost dokončit. Na podzim 2004 byla nová klubovna slavnostně otevřena. Nabízí plochu padesát metrů čtverečních a krásný výhled na klášter U Elišky. Původní klubovna Vlčat, která byla poněkud „sklepní“ odteď slouží jako prostorný a dostupný sklad táborového materiálu. Na půdě je  připravený prostor ještě pro jednu klubovnu, pro níž zatím nemáme využití.


Budování podkrovní klubovny Vlčat (2001 – 2004).

2000 – Úspěch nového záchodu byl značný a tak se Medvídek dal do shánění financí na pořádnou rekonstrukci. Dotaci od Junáka se povedlo sehnat a v létě 2000 tak mohlo dojít k největší události v dějinách klubovny. Nechali jsme si opravit vše, co bylo třeba. Klubovna tak získala mimojiné novou fasádu a kompletně novou střechu. V projektu nové klubovny se počítalo s velkou podkrovní místností na půdě, na to však již nebyly peníze.


Stav klubovny před rekonstrukcí a během rekonstrukce (1999 – 2000).

1999 – Až do tohoto roku jsme si vše na klubovně spravovali sami, V klubovně se betonovalo, omítalo, spravovala střecha, vyrábělo ostění, klubovna také několikrát změnila barvu (viz. foto). Na některé zásadní proměny však víkendové brigády nestačí. A tak se stalo, že v roce 1999 nahradil kadibudku na dvorku nový záchod se splachováním na fotobuňku, který nám postavila firma StaVo. S tím bylo pochopitelně spojeno také přivedení vody a napojení na kanalizaci.

1995 – Pod vedením Jeffiho a Medvídka si oddíl Vlčat postupně opravil a uvedl do provozu zadní klubovní místnost (dnešní sklad), která sloužila Vlčatům až do roku 2004.

1989 – Naše středisko (tehdy ještě pod Svazarmem) získalo klubovnu do svého majetku za 10.000 Kč. Jednalo se o starý polorozpadlý domek bez vody, se suchým záchodem a s jednou funkční místností. Začaly postupné opravy a nesčetné brigády, aby nám klubovna sloužila.

Awasin, Medvídek