54. oddíl Trapeři

Oddíl Trapeři je skautský turisticky zaměřený oddíl. Důraz je kladen na táboření a pobyt v přírodě. Oddíl má tři družiny, které se scházejí jednou týdně na družinových schůzkách a pětkrát za rok na družinových výpravách. Celý oddíl jezdí jednou za měsíc na vícedenní výpravu, z nichž prakticky ke všem je vázána určitá tradice (například na Ohňové výpravě probíhající v lednu dojde každý rok k velkému klání v dovednostech s ohněm. Vítěz celé soutěže má právo po celý zbývající rok zapalovat táborové ohně). Kromě vícedenních oddílových výprav jsou v průběhu roku některé jednodenní oddílové výpravy, takže máme co dělat každý druhý víkend. Za odměnu (pro ty, kteří mají dobrou docházku) jezdíváme na dva tábory za rok – zimní a letní. Na týdenním zimním táboře se vydáváme do horského prostředí (Šumava, Jeseníky, Beskydy).

Letní tábory bývají třítýdenní. Ačkoliv je páteří každého tábora velká celotáborová hra, k jejímuž tématu saháme do různých epoch a různých kultur, snažíme se, aby byly tábory uskutečňovány v indiánském duchu.

Podrobnější informace o akcích najdete v plánu akcí.
Kontakty na vedení oddílu.