Džungle rodičůmDžungle rodičům, býval svého času informační list pro rodiče, kde byly aktuality z oddílové a střediskové činnosti, informace o letním a zimním táboře a mnoho dalšího. Tento list vycházel v papírové podobě alespoň dvakrát ročně a nahrazoval tak dnes hojně využívané webové stránky. V letošním roce jsme se rozhodli tento list zdigitalizovat, a tak na následujících odkazech najedete aktuální verze Džungle rodičům v digitální podobě.VLČATA - DŽUNGLE RODIČŮM VLČATA

TRAPEŘI - DŽUNGLE RODIČŮM TRAPEŘI