Archiv rubriky: K zamyšlení

Práce

Práce, ať chceme nebo ne, je základním prvkem našeho bytí a přežití. Během doby se z nutnosti obživy pro mnoho lidí stala i smyslem a posláním života, něčím, co život naplňuje a obohacuje, co přináší trvalé uspokojení pro mne i mé okolí. Kdo našel ve své práci zalíbení a potěšení, je šťastným člověkem. Každá práce nemůže být zároveň i koníčkem, to štěstí má v životě málokdo. Těžko věřit např. popeláři, že jeho práce je i jeho hobby a že bez popelnic si svůj život nedovede představit. I on však může nacházet v práci uspokojení tím, že ji dělá dobře a ke spokojenosti svého okolí, které si váží toho, že má popelnice řádně vyčištěné a neotlučené.

Číst více

O družině

Skautský oddíl by nebyl skautským oddílem, kdyby nebyl tvořen různými družinami. Družiny nejsou v oddíle jen proto, aby mezi sebou mohly soutěžit, ale hlavně proto, že družina představuje nejlepší počet lidí pro skautskou činnost. Kdyby všechno dělal celý oddíl dohromady, trvalo by nám to příliš dlouho, nevešli bychom se do klubovny, ale hlavně bychom se jeden druhému ztráceli. V příliš velké skupině se těžko daří hlubokému přátelství. Proto je velký oddíl rozdělen do několika menších družin.

Číst více

Kamarád

Jsou různé druhy přátel a kamarádů: od těch, které máme na občasné bezduché tlachání, až k těm, za které bychom položili vlastní život. Opravdové kamarádství je jedna z nejvyšších hodnot, které můžeme v oddíle najít. A jak jsi na tom ty? Máš nějakého opravdového kamaráda? Pokud nevíš, přečti si následující věty a zkus v nich někoho poznat.

Číst více

Jaký kroužek pro děti?

Každý rodič dítěte, které začne chodit do školy, je postaven před problém, jaký koníček svému dítěti vybrat. Obzvláště děti v první až čtvrté třídě základní školy nechávají tyto starosti na rodičích, na rozdíl od starších, které si už vyberou samy. Nabízí se tedy otázka, jaký kroužek zvolit, když jich je tolik.

Číst více

Buď připraven!

Snad všichni víme, že skautské heslo zní: „Buď připraven!“ Co si však pod tímto heslem máme představit? K čemu všemu máme být připraveni?

Číst více

Jak se liší Skaut od jiných kroužků?

Náhodou se mi nedávno dostal do ruky článek psychologa Jeronýma Klimeše, který měl podtitul „Vedlejším účinkem současného blahobytu je sílící atomizace společnosti, v níž je čím dál obtížnější vychovávat děti…“ V článku jsem objevil pár zajímavých věcí, které se bezprostředně týkají role skautského oddílu ve výchově dětí. Myslím, že to přesně vystihuje podstatu a smysl našeho snažení, přestože autor nemá se skauty nic společného. Proto vám zde nabízím aspoň to nejdůležitější.

Číst více