Docházka Traperů za první pololetí

Do traperské sekce byla přidána stránka s tabulkou docházky, která bude pravidelně aktualizována.