Dvoudenní výprava Vlčat 20.-21.1. Boskovice

Už řadu dní se něco dělo, něco podivného a znepokojivého. V ulicích uvnitř Druhé strany byl sice zdánlivý klid a ticho - vypadalo to, jako kdyby v této městské čtvrti snad ani chlapci nežili. Ale tam, kde Druhá strana hraničila Rozdělovací třídou se Stínadly, tam bylo boží dopuštění. Velké i malé hloučky chlapců celé hodiny zde i v přilehlých ulicích vzrušeně rokovaly; chlapci křičeli, zlobně hrozili směrem ke Stínadlům, běhali odvážně až k Rozdělovací třídě - a zase jako vlna odrážená v příboji se hnali zpět od hranic do postranních ulic, hlouběji do své Druhé strany.

Do Stínadel se vydáme v sobotu 20.1. Sraz: 7.35 pod hodinami hlavní pošty.

Cena: 180 kč

S sebou: vybavení na dvoudenní výpravu, ešus+lžička, karimatka, přezůvky, stezka, svačina a oběd z domu, pití, malý batůžek, na cestu kroj.

Návrat: 17.05 tamtéž

Účast i neúčast prosím nahlašujte pouze na e-mail darwin751@gmail.com. 

Na všechny se těší vedení Vlčat!