Informace k webovým plánům akcí

Pro větší přehlednost byly akce pro první stupeň přesunuty do samostatného plánu akcí (Plán akcí Roverů).

Všechny tři plány akcí na první pololetí by měly být v tuto chvíli kompletní a neměnné.