Kronika on-line

Kromě ručně psané kroniky není od věci mít i tu digitální. Samostatná rubrika Kronika slouží nyní pro zápisy z výprav a dalších speciálních akcí. Informace zde.

Ručně psanou kroniku by měl mít každý oddíl. U Vlčat bude brzy zavedena. Ovšem dnes je již u mnoha lidí zvyklostí psát a číst na počítači, takže jsme udělali malý vroubek starému dobrému manuálnímu zápisu a uvolnili místo pro zvěčnění našich výprav či jiných aktivit, které stojí za to uveřejnit a nechat tak navždy vstoupit do pamětí desítek lidí. Systém je následující - u Vlčat se může libovolný zúčastněnec akce přihlásit a zamluvit si zápis. U Vlčat jsou možny tyto výpomoci:

a)pokud se nedá jinak, rodiče mohou během vyprávění text napsat, je ovšem vítáno a hodnoceno, pokud je text vytvořen samostatně

b)lze se zeptat rádce, co se hrálo za hry, kudy se šlo apod., ten vám to rád sdělí

c)na požádání lze prodloužit dodací lhůta, která obecně činí do 2 dnů od výpravy        

Po zaslání na mail darwin751@gmail.com bude zápis zhodnocen shlukem redaktorů ve složení obdobném jako vedení Vlčat bodovým systémem a následně zprůměrován. Výsledek bude uveden v komentáři na totožné stránce a dále bude zahrnut do bodování výpravy dotyčného dopisovatele. Hodnotí se jak jinak než originalita, přesnost, barvitost textu a také vtip. Redakce si pouze vyhrazuje právo na drobné opravy, jako typografie či hrubé pravopisné chyby.

Co se týče Traperů, lze provádět vše podobným systémem jako u Vlčat. Je jasné, že vám s tím rodiče nebudou pomáhat, ale jinak platí ten zbytek. Ovšem pozor, zasílejte zápisy svým rádcům či starším, kteří mohou posoudit správnost a zachycení atmosféry výpravy. S nimi ještě proběhne domluva. Nedodržení dodací lhůty bude odměněno   odejmutím možnosti psát zápis a tedy i tím možnosti dostat cenné body do bodování. Pokud se vám podaří sehnat fotky z akce, zkuste je vložit tak, aby kapacita nebyla příliš velká (stačí 1-2 fotky).

Psát zápis může ten člověk, který si o to jako první řekl. V případě, že zápis včas nedodá, lze vyhlásit druhé kolo, kde bude vybrán jiný dopisovatel.

Nuže, všichni, kdo budou dopisovat, stávají se po prvním dodání externími dopisovateli, pokud se osvědčí, mohou být zařazeni do kandidatury na redaktora (a zároveň stále psát). Na konci roku budou vybrány nejlepší zápisy a nejlepší autoři, za což pak budou náležitě odměněnni. myslím, že je na co těšit a proč se snažit. Takže hurá do toho. Historicky prvním externím dopisovatelem se stal kUba Daněk z družiny Štíři a jeho zápis byl ohodnocen 8 body za samostatnost a také za odvahu, že byl první. Jakékoliv dotazy zodpovím i na tel. čísle 775 65 19 10.