Letní tábory com

Již před delší dobou jsme jako jednu z možností propagace naší činnosti a hlavně letních táborů zaregistrovali doménu Letní-tábory.com. Jejich cílem by mělo být informovat širokou veřejnost o táboření naším stylem, o výhodách táborů s lidmi, kteří chodí do oddílu celoročně a ne jen náhodně sebraný vrorek dětí, které se již neuvidí. Samozřejmě jejich cílem je i nabrat případné nováčky do oddílu a tím rozšířit členskou základnu. Nabízíme zároveň možnost pro současné členy a rodiče přispět nějakým článkem o našich letních táborech, formu necháme na každém zvlášť. Případné příspěvky můžete posílat na mail info@vlcata.org.