Letní tábory

Letní tábory probíhají každý rok vždy první tři týdny v červenci. Styl našich táborů je přírodní, zálesácký, bez pevných staveb. Podmínkou účasti na táboře je splněná nováčkovská zkouška, snažíme se, aby byl tábor pro naše členy „to nejlepší nakonec“ a s tím také program na tábory připravujeme…

V současné době jezdí oddíl Vlčat na tábor společně s oddílem Traperů, s tím, že oba oddíly mají samostatnou většinu programu. Dohromady bereme na tábor maximálně 30 dětí plus asi 10 vedoucích. Vlčata bydlí v klasickém stanovém táboře, Trapeři táboří v týpích. Tábor nemá žádnou pevnou stavbu, vše je třeba před začátkem tábora postavit (pomoc rodičů je vítána) a po táboře zase uklidit. Kromě dobrodružné táborové hry, spousty zábavy a sportovního vybytí se na táboře učíme také přežití v přírodě a samostatnosti.

Běžnou a oblíbenou součástí tábora jsou kola, která nám slouží jednak jako dopravní prostředek a jednak k našemu sportovnímu vyžití. Vzhledem k poloze tábora v Jižních Čechách a rozsáhlosti místních lesů je to celkem nutnost. Oba oddíly mají za sebou přes dvacet letních táborů (viz Historie). V této rubrice si můžete podrobněji počíst o některých z nich.