Ohňová výprava 2024 Trapeři

Nastávají těžké časy, zima je silnější než kdy jindy a v této nehostiné době je potřeba především zařídit teplo a bezpečí před útočníky...

Sraz: 8:55 13. ledna na Brno, ÚAN Zvonařka, nástupiště 13

Návrat: 17:25  14. ledna na Brno, ÚAN Zvonařka před čekárnou

 

Vybavení:  Vybavení na schůzku (šátek, uzlovačka, psací potřeby...) sirky, sekera (dobrovolně), baterka, karmiatka, spacák, voda aspoň 1,5 litru, materi

ál na hadráky (noviny, izolepa, staré ponožky), hadráky.

Jídlo sebou: Sobotní oběd, 1x svačina, buchta na snídani

Cena: 400kč

odkaz na místo srazu na mapách: https://mapy.cz/zakladni?source=pubt&id=17546934&x=16.6163033&y=49.1858751&z=19, pojedeme busem číslo 990