Plány akcí

Na stránky byl přidán plán akcí Vlčat a plán akcí Traperů.

Je možné, že datum začátku zimního tábora bude posunuto na 28. února – záleží na možnostech při domluvě ubytování.

Případné změny budou zveřejněny s dostatečným předstihem.