Pravidla vařící soutěže 2017

Dělba:

Jako obvykle se soutěží v třech kategoriích: 1. Vlčata a světlušky, 2. Trapeři a skautky, 3. rádci a starší. Vlčata a světlušky tvoří týmy s 3-5 mladšími a 1 rádcem. Trapeři a skautky tvoří dvojice, výjimečně (v případě nutnosti) i trojice. Bodové zvýhodnění má smíšené dvojice (tedy Traper + skautka). Podmínkou je rovnocenný podíl na všech pracích. Rádci a starší mohou kromě dvojice (nezvýhodněné) soutěžit i jednotlivě.

Hodnocení:

Standardně se hodnotí úklid, úprava ohniště a jeho okolí se zvláštním ohledem na plochu, na níž se upravuje jídlo; dále počet sirek nutných k zažehnutí ohně, celkový úklid ohniště a jeho okolí a také dodržení stanoveného časového limitu pro soutěž. Tyto faktory se hodnotí 0-5 body a lze tedy obdržet až 25 bodů.

Hodnocení samotných pokrmů:

- polévka max. 8 b

- hlavní chod max. 10 b

- zákusek max. 7 b

- nápoj max. 5 b

Celkem lze za pokrmy získat 30 bodů.

Letošní ročník nemá žádné speciální či povinné suroviny, ale bude hodně, ale opravdu hodně dbát na estetično pokrmů.

Použití masa a masných výrobků je povoleno, ale podléhá zvláštním skladovacím nárokům a musí být předem nahlášeno a pod dohledem kuchaře uloženo do lednice již ve čtvrtek. Pokud si budete potřebovat uložit věci do lednice, vložte je do jedné tašky a popište fixou, aby nedošlo ke zmatkům.

Pokus o (při)otrávení poroty bude potrestán.
Porotě již kručí v břiše tak se vynasnažte :-)