Pravidla vařící soutěže 2022

Níže čtěte informace k vařící soutěži, informace se týkají jak vlčat, tak traperů.


Milí kamarádi,

Máme milou povinnost a tou je vyhlásit letošní vařící soutěž, která se uskuteční během velikonoční výpravy (14. - 17. 4.). Je to dlouholetá tradice, nicméně kvůli covidu se velikonoční výprava a s ní i vařící soutěž poslední dva oddílové roky neuskutečnila, pročež to pro mnohé bude novinka. Nemusíte se bát, pravidla jsou snadná :D.

Ve zkratce, vaším úkolem je uvařit na ohni čtyři co nejchutnější chody (polévku, hlavní chod, zákusek/předkrm a nápoj).


Jako obvykle se soutěží ve třech kategoriích:

  1. Vlčata a světlušky
  2. Trapeři a skautky
  3. rádci a starší

Vlčata a světlušky se budou v následujících týdnech na družinových schůzkách rozdělovat do týmů, jimž vždy bude velet jeden vlčecí/světluškovský vedoucí (či rádce). Trapeři a skautky tvoří dvojice sami po domluvě. Rádci a starší mohou kromě dvojice soutěžit i jednotlivě (počet lidí v soutěžním družstvu nebude zohledněn v hodnocení). Na rádce a starší letos apelujeme, aby se všichni bez výjimky zúčastnili. Přes den bude kuchyně uzavřena a čínské polévku dopředu zabaveny.


Hodnocení:

– polévka max. 7 b.

– hlavní chod max. 10 b.

– zákusek max. 7 b.

– nápoj max. 5 b.

– Standardně se navíc hodnotí úklid a úprava ohniště a jeho okolí se zvláštním ohledem na plochu, na níž se upravuje jídlo. Dále počet sirek nutných k zažehnutí ohně a následné zahlazení ohniště. Bod navíc získá též smíšená soutěžní dvojice (chlapec a dívka). Za tyto faktory lze celkem obdržet až 5 bodů.


Porota:

Porota se bude skládat celkem ze čtyř lidí, přičemž dva zástupci budou zvoleni z řad traperského a vlčecího vedení a dva z vedení Vyrion. Porota bude ochutnávat hotové pokrmy a posléze se společně dohodne na bodovém ohodnocení. Přesné složení poroty se dozvíte až na výpravě.


Pokud budete potřebovat nějaké své potraviny uložit do lednice, dejte je do jedné tašky a popište fixou. Použití instantních jídel bude hodnocené negativně. Kreativitě se rozhodně meze nekladou!

Na všechny se těší organizátoři velikonoční výpravy!