Předtáborová brigáda 26.-28.6.2009

Informace k předtáborové brigádě pro rovery, rodiče a všechny ostatní, kteří se chtějí podílet na stavbě našeho tábora.Předtáborová brigáda je skvělou možností pro lidi vykonávající psychickou práci odpočinout si u fyzické práce a pro lidi manuálně pracující prodloužit si pracovní týden o další dva dny. Nicméně u tohoto druhu práce člověka nehřeje finanční ohodnocení, ale dobrý pocit z dobře vykonané práce a to vše v lůnu krásné přírody okolo Lásenice. Člověka nepohání strach ze snížení osobního hodnocení, neurotičtí nadřízení jsou daleko a všude vládne dobrá nálada, protože není zase tak moc kam spěchat.
Ale abychom se mohli nějak rozumně poskládat do aut a zkoordinovat časy příjezdů, odjezdů a počty lidí, je nutné tuto akci trošku organizovat. Pro tento rok jsem se stal samozvaným organizátorem já, proto prosím posílejte na můj email (jiri.tuma@email.cz) přihlášky na tuto brigádu, kam napiště své možnosti, tedy:
- kdo
- od kdy do kdy
- zda máte možnost vzít auto a kolik je v něm volných míst pro jiné neřídící brigádníky
- výkon brigádníků (vhodné jednotky: kW, lopata*s-1, provozní zátěž, m3sena*hod-1), (pozn.tento údaj není nezbytný)

- Mnozí z vás mi již svoji účast potvrzovali, ale prosím všechny i ty, kteří svoji účast potvrdili, aby zaslali tyto informace
- Je možnost vzít i děti (s přihlédnutím k výkonnostním parametrům jim bude přidělena jednodušší manuální práce nebo dokonce i zábava spočívající v jednoduché manuální práci)
- po vyhodnocení posbíraných informací napíšu na stránky další článek přesně specifikující rozložení brigádníků v autech, data a časy příjezdů a další informace s brigádou související
Děkuji předem všem zúčastněným