registrace na rok 2011

Vážení rodiče a členové 22. střediska, registrační poplatek na příští rok v našem skautském středisku zůstává stejný jako loni a to 400,- Kč. Podrobnosti o jeho výběru se dozvíte v tomto článku.
1) Registrace se bude vybírat do konce roku 2010. Prosíme vás o dodržení tohoto termínu. Platit je možno pouze bezhotovostně na účet střediska do 31.12. (číslo účtu: 234799409/0300 variabilní symbol: rodné číslo dítěte). Pozor - už cca půl roku máme nové číslo účtu (ČSOB)

2) Junák vydává časopisy pro vlčata, skauty, rovery a dospělé. Pokud by měl někdo zájem jeden z těchto časopisů odebírat, může k registraci připlatit 40,- Kč a získá tím předplatné časopisu, který mu bude chodit domů. Uvedená částka představuje jen náklady na doručování.
V případě zájmu je třeba nahlásit např. emailem, svůj zájem o určitý časopis spolu s odevzdáním registrace ve výši 440,- Kč.

3) Roční provozní náklady našeho střediska, zejména na provoz klubovny a údržbu vybavení a tábořiště, se pohybují
v desetitisících korun a většinu z toho se nám daří financovat z dotací. Proto je registrační poplatek minimální možný. Na příští rok neplánujeme žádné větší investice a náš rozpočet by měl být vyrovnaný. Pokud byste měli zájem přispět více než povinných 400 Kč, můžete přidat k registraci libovolně velký sponzorský dar. Zájemcům dodáme darovací smlouvu pro využití možnosti odečíst dar ze základu daně. Příspěvky použijeme na vylepšení našeho vybavení (stavy, týpí,...), případně na plánovanou výměnu dvou starých oken v klubovně.