Trapeři – výprava 20. – 22. května (pátek až neděle) – POZOR ZMĚNA ČASU SRAZU

Bez názvu 1 kopie

Vážení občané, spoluobčané a demokraticky smýšlející jedinci, případně intelektuálové,

je nám velice líto, že Vám musíme oznámit tyto tragické zprávy, ale člověk je dějinami nepoučen. Schyluje se k času krize a situace je vážná... Vyzýváme všechny, aby spojili síly, protože jinou možnost oravdu nemáme...

 

Na Evropu padá stín nové světové války. Fašismus triumfuje nejdříve v Itálii, o něco později v Německu a v obou zemích zavádí své zvrhlé státní zřízení. Vítězné tažení má pokračovat Španělskem. Navzdory vůli lidu, demokraticky zvolené vládě Lidové fronty, se generál Franco pokusil o armádní puč a o získání úplné moci.

Španělsko je v zuřivé občanské válce.

Výbor vyzývá všechny demokraticky i sociálně smýšlející občany Československa – přidejte se k nám v boji proti fašismu. S pomocí Mussoliniho a Hitlera je Franco ve výhodě a samotní Španělé se sami dlouho neudrží – potřebují Vaši pomoc! 
Naše cesta povede z Brna do Prahy, odtud do Paříže, kde se spojíme s ostatními členy zahraničních dobrovolníků. Nakonec do Barcelony a poslední stanicí je fronta.
 
Vezmi nejnutnější vybavení, popadni zrezlý kvér a zbytky zásob, obleč se tak, abys splynul s lesem a vyraž! Přátelé, u bran Madridu se bojuje také za Prahu! Zvoní-li hrana, neptej se, komu – zvoní i tobě, člověče!
 
 
Sraz je v pátek 20. května v 16.35 hodin na ÚAN Zvonařka.
 
 Návrat je v neděli 22. května v 17.48 NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ POD HODINAMI. Vracíme se vlakem z Jestřabic, směrem od Uherského Hradiště.
 
Cena výpravy je 100,- Kč.
 
Jídlo na jednotlivce:
páteční libovolnou večeři, kterou jste schopni konzumovat bez zásad slušného stolování (bez stolu a bez příboru...); na sobotu k snídani buchtu, na sobotní a nedělní oběd trvanlivější pečivo s trvanlivějším sýrem (množství přizpůsobte svým možnostem a chutím), na večeři buřty a pečivo k buřtům. Doporučujeme přibalit také ovoce či zeleninu a oplatky pro doplnění vitamínů a energie, množství i výběr ponecháváme na Vás, ovšem je nutno počítat s tím, že kluci si jídlo tentokrát budou nést na zádech po celou dobu, proto, prosím, nepřibalujte bonboniéry... Dále 5 sáčků čaje, 5 kostek cukru. Jídelníček je uzpůsoben partyzánské mobilitě tak, abychom v případě náhlého prozrazení a nečekané palby mohli rychle zmizet...
Vybavení na jednotlivce:
Vybavení na vícedenní výpravu (https://www.vlcata.org/traperi/vybaveni-traperu-na-vypravy), NEBRAT přezůvky a ešus, BRÁT hadráky, KARIMATKU, IGELIT a teplé oblečení, jelikož nespíme v chatě.
 
PRŮKAZKU TOTOŽNOSTI S VĚKEM, NUTNO KVŮLI JÍZDENKÁM!
 
Jídlo a vybavení na družinku:
Na nedělní snídani 1 kg vloček, marmeládu, pytlík suchého ovoce (rozinky či jiné), dobrovolně horčici či jinou mazací pochutinu k buřtům; FUNKČNÍ A NEDĚRAVÝ přístřešek i s lanem, kotlík. 
 
Ostaní informace:
Letos není nutno mít obavy z deštivého počasí, přestože spíme venku, máme v případě vlhka zajištěnu střechu nad hlavou na osušení a vaření na zastřešeném ohništi. V případě dotazů a omluv neúčasti volejte či pište Rolfovi (https://www.vlcata.org/traperi/vedeni-oddilu-traperi).