Vlčata – Dvoudenní výprava 3.–4. 3.

„Nejslavnější řecký hrdina Hérakles byl synem nesmrtelného vládce bohů Dia a smrtelné ženy Alkmény. Už v dětství měl Hérakles větší sílu než dospělý muž. Jednou se připlazili k lůžku malého Hérakla dva velcí hadi a začali spící dítě ovíjet a obtáčet mu hrdlo. Hérakles se s křikem probudil ze spánku, sevřel hady v pěstích a zardousil je jedním stisknutím…“

Sraz: 7.45 pod hodinami hlavní pošty

Návrat: 17.07 tamtéž

Cena: 200 Kč

S sebou: vybavení na dvoudenní výpravu, buchty na snídani, ovoce a oplatek na nedělní svačinu, ešus + lžíce, přezůvky, stezka, svačina a oběd z domu, pití, malý batůžek, na cestu kroj

Potvrzení o účasti či neúčasti prosím zasílejte Čikovi na kry.davidek@gmail.com nejpozději do 1. 3.