Výprava Vlčat do tělocvičny 26.2.

Sraz: 8.15 pod hodinama

Návrat: 16.00 na klubovně

Cena: 100 kč

S sebou: jídlo, pití, oblečení do tělocvičny (zkontrolujte podrážky u kecek), šalinkarta nebo 2xlístek na hodinu