Výroční zpráva za rok 2015

Po vzoru nadnárodních korporací jsme i my vypracovali společnými silami dokument hodnotící uplynulý kalendářní rok.

Vizte zde:

Výroční zpráva 2015