Zápis z Boje o Brno

Letošní Boj o Brno proběhl podle knihy Quo Vadis od Henrika Sienkiewicze.

Za chladného rána 2. října r. 60 n. l. si vyšel mladý římský šlechtic Vinnicius na procházku. Nohy ho zábly od ledové rosy, ale hřálo ho mládí a zanedlouho také pohled na krásnou mladou dívku na břehu potoka. Počal se jí jako slušně vychovaný šlechtic dvořit a neopomněl nabídku pomoci – totiž nabídl Lýgii – tak se jmenovala – že jí umyje nohy. Ale asi mu našeptával nějaký satyr, protože se mu do pochval připletla i poznámka o „trochu chlupatých nohách“ a milá Lýgie se uraženě zvedla a utekla i s botkami. Vinnicia to docela zarazilo, o to víc, když zjistil, že je křesťanka. Netušil však, že Lýgie prchá před štvanicí na křesťany – Nero totiž zapálí Řím a svede to na křesťany. Lýgie je ztracena někde ve městě a on rozhodně nenechá věci tak, jak jsou. Proto povolává skupinu odvážných mladých lidí, aby mu pomohli.

To všechno z menšího povzdálí sledovala podivná skupina ještě podivnějších herců. Fabius Scaurus jako obvykle prováděl svým divadlem a jeho ostatní přátelé představovali dobové oblíbence jako císaře Nera, jeho dámy, pretoriány (jeho honicí psi) a také do jisté míry neoblíbence – křesťany. César všemu blahosklonně přikyvoval až do té doby, kdy o sobě zjistil, že je prohnilý, zvrhlý a bohové ví, co ještě. Pretoriáni se výhružně přesunuli dopředu, ale Fabius vše stačil rychle napravit svou úlisnou a prohnanou řečí. Pak prošli podiem – ulicí modlící se křesťané a za nimi jako bohové pomsty pretoriáni. Zvláštní na strážcích zákona bylo, že neměli ve tváři dočista žádný výraz – to tedy na rozdíl od chudáků mnichů, kteří strachy střídavě zelenali a rudli. Když Fabius ukončil svoje divadlo na téma „Dobové reálie Říma“, publikum se zvedlo, aniž by dostal jediný sestercius! To se mu ještě nestalo, ačkoli scéna udělala na diváky velký dojem. Za půl hodiny vyrazili po čtyřčlenných až pětičlenných skupinách křesťanům na pomoc.

V dopolední části zjišťovali odpovědi na otázky na svých svitcích. Nejvíce skupin se vyskytovalo v okolí Staré radnice (však víme proč…), kam se také stahovali flegmatičtí pretoriáni, kteří nedali skupinám vydechnout a často je pronásledovali až daleko do města. Po obědě v základním táboře se oddíly vrátily zpět do města. Nerovi totiž vypověděl poslušnost jeho vrchní velitel pretoriánů Chilón a prohlásil svoje bývalé podřízené za bezbranné. Z lovců se stala kořist.

Naše skupiny se plížily městem a hledaly jakéhokoliv pretoriána, aby mu znepříjemnily den. Každý takový lapený musel odevzdat část mapy, kde byla zaznačena poloha úkrytu Lýgie. Ve 14 hodin však už pretoriánům nezbyla ani mapa, ani oči pro pláč a naši přátelé vyrazili po mapě do starého městského hliniště hledat ztracenou dívku. Čekala je trnitá cesta džunglí hlohů a šípků, než stanuli jen několik desítek metrů pod opevněným hradiskem, kde byla pretoriány střežena Lýgie. Pokud se jí někdo dotkl, aniž by mu byl vytržen šátek, mohl nechat přijít zbytek své skupiny a už nehrál, protože v tuto chvíli vyhrál. Boj byl lítý a neobešel se bez dramatických chvil, kdy se museli někteří pro dobro ostatních obětovat. nakonec se ale podařilo Lýgii zachránit. Z čela armády vystoupil Vinnicius a Lýgie poznala, kdo jej její zachránce. Takže odložila dámskou distinguovanost a my se stali svědky její sentimentální chvilky.

Takže všechno dopadlo protentokrát dobře.

Bodování

 1. Eset, Mates, Honza, Cahir, Ivein (84 b)
 2. Majtrí, Franta, Terezka, Datel (78 b)
 3. Abby, Lukáš, Ivuška, Vašek, Naťa (77 b)
 4. Garnett, Táda, Dingo, Chan - kin, Beruška (65 b)
 5. Flint, Vojta K., Danielka, Vojta Š., Rick (65 b)
 6. Čatní, Martin, Evička, Rolf (60 b)
 7. Gibbs, Vojta P., Kristýnka, Tom (50 b)
 8. Vinci, Matěj, Ondra, Spok (49 b)
 9. Chani, Indy, Kryštof, Elwyn, Kačka (44 b)
 10. Tweety, Eda, Lukáš K., Kuba, Filip (38 b)

Přítomní z řady Vlčat získavají do bodování počet bodů za jejich skupinu dělený počtem osob.
Omluven – Jonáš (7,5 b), neomluveni – Bořek, Vojta O. – 0 b.

Statistika

 • Světlušky: Danielka, Kristýnka, Terezka, Evička, Beruška, Kačka, Ivuška
 • Vlčata: Matěj, Ondra, Vojta K., Mates, Honza, Vojta P., Franta, Martin, Lukáš, Táda, Dingo, Eda, Lukáš K., Kryštof
 • Vyriony: Ivein, Naťa, Elwyn, Indy
 • Trapeři: Spok, Vojta Š., Rick, Cahir, Tom, Datel, Rolf, Vašek, Chan-kin, Filip, Kuba
 • Rádci a starší: Vinci, Flint, Gibbs, Majtrí, Eset, Čatní, Abby, Garnett, Tweety, Chani, Shorty, Bart, Ged, Darwin, Tyr, Astap, Kirk, Seth, Vuk, Duncan, Kapka, Čekanka, Slunko, Rybka, Plamínek, Miridy, Pírko

Celkem osob = 63 ks

Všem zúčastněným i pomáhajícím děkujeme za účast!