Zahajovací oddílovka Vlčat 4.9.

48, smečka Vlčat dne 4.září zahájí již svou 24.sezónu na klubovně v 17 hodin.

Na sobě nechť mají všichni kroj, s sebou vybavení na schůzku.

Pokud již víte, kdy bude moci váš syn navštěvovat schůzky, prosím, sdělte nám to.

Schůzka bude trvat jako obvykle do 18.30 hodin.

Těší se vedení Vlčat