Zápis z Boje o Brno 2016


Zápis z této akce pro nás připravil jeden ze spoluautorů - Spok.

Začátek tradiční akce společně pořádané všemi oddíly, které jsou u nás v klubovně k nalezení, se nesl v dobré náladě. Aby taky ne, vždyť se ranní chlad rychle rozplynul a všem bylo jasné, že nás čeká jeden z posledních opravdu teplých dnů letošního roku.

Povšechně příjemné pocity sobotního rána ovšem rychle zmrazily zprávy, které jsme se dozvěděli na palouku nad klubovnou. K Brnu se totiž blížila Rudá armáda a ustupující Němci měli v plánu vyhodit do vzduchu brněnskou přehradu a moravskou metropoli tak zatopit. Bylo jasné, že s tím budeme muset něco udělat a to hned. Rozdělili jsme se proto do menších skupinek a vydali se do města na místa, označená odbojáři.

Na těchto stanovištích jsme se poté s vervou hnali plnit různé úkoly, které měly pomoct odboji s jejich operacemi nebo rozvinout vlastnosti potřebné k naší aktivní účasti v tomto hnutí. Pozor jsme si ale museli dávat na německé vojáky patrolující v ulicích, kteří představovali všudypřítomnou hrozbu odhalení.

Na oběd jsme se vrátili zpátky na klubovnu, kde jsme ze šifer získaných během dopoledne na stanovištích zjistili, že každou chvíli má kousek od klubovny procházet úzkými uličkami mezi garážemi německý zpravodaj. S využitím prvku překvapení a početní převahy jsme ozbrojený doprovod zpravodajce snadno přemohli a ze zprávy, kterou u sebe kurýr měl, jsme se dozvěděli o možnosti zabránit protržení přehrady. Německé velení totiž nechalo na území Brna shodit radiotelekomunikační stanici Enigma, pomocí níž bylo možné německé vojáky z našeho města odvolat. Museli jsme se k ní ovšem dostat dříve než nepřítel.

Lokace tohoto stroje byla zanesena na mapě v parku na Kraví Hoře. Avšak byl tu háček. Mapu jsme si museli sami seskládat z jednotlivých dílků, které jsme získávali za plnění různých aktivit zaměstnávajících jak tělo, tak mysl. Jakmile jsme mapu sestavili, bylo jasné, že se Enigma nachází ve Wilsonově lese, kam jsme se bez dalších odkladů vydali. Po krátkém hledání jsme stroj skutečně našli a jeden z odbojářů odvysílal depeši přikazující německým vojákům s okamžitou platností ukončit práce na podminování přehradní hráze a bez jakéhokoliv násilí se z města neprodleně stáhnout. Úleva ze zažehnání hrozby zaplavení Brna byla veliká.

Jakmile opadlo veselí, nastal vážnější moment akce. Rozdělili jsme se na skupinky, abychom se dozvěděli něco o skutečných událostech 2. světové války, situaci v protektorátním Brně a roli skautů v těchto letech. Poté už jsme se odebrali na klubovnu, kde byly vyhlášeny výsledky dopoledního družinového snažení. Podařenou akci zakončily oddílové pokřiky všech zúčastněných, po kterých jsme se všichni spokojení vydali slunným podvečerem domů.