Závěrečná výprava Traperů 15. -17.6. 2018

Blíží se nám konec školního i oddílového roku a všichni se už určitě těšíme na tábor. Mezitím však ještě zbývá poslední, závěrečná výprava, kterou si pro nás letos přichystal Shorty. A je na co se těšit! Pohodlně se usaďte a přečtěte si úvod k příběhu, který si na výpravě prožijeme:

Mezi městy Světlou a Ledčí se řeka Sázava prodírá v hlubokém zářezu mezi Melechovem a Žebrákovským  kopcem.V cestě jí stojí plno velikých balvanů,šumivý proud je přeskakuje nebo obchází a svými stříbrnými vlnkami omývá a krásně ohlazuje. Stráně po obou březích,porostlé smrkovým lesem,jsou rovněž plné velikých balvanů a přecházejí místy ve skalní srázy.Avšak i tam se vyšplhaly bílé břízky a dívají se odtud na třpytivou hladinu. Tomuto překrásnému koutu přírody s peřejemi řeky Sázavy dal náš lid již dávno jméno Stvořidla.

 Před mnoha a mnoha léty zde však peřeje nebyly a řeka tekla klidně pod melechovskými stráněmi,lemována pásem vrb a olší.Ani svahy Melechova nebyly prý tak kamenité a neúrodné a v okolních vesnicích žilo nemálo bohatých sedláků. V jedné z nich,v Rejčkově,hospodařil zámožný sedlák.Nebyl zdejší.Přišel jako vysloužilý voják,oženil se ve vsi se starší vdovou a vyženil pěkný grunt. Leč práce na polích se mu příliš brzy znelíbila,a tak šlo hospodářství od deseti k pěti. Když tak jednou s kravami u lesa oral,přišla na něho zase líná chvilka,nadával na práci a posílal jí k čertu.Pak vypřáhl krávy,uvázal je ke stromu,lehl si na kraj lesa a usnul.

 Když se probudil,nechtěl ani zrakům věřit:pole je už skoro celé zorané,jen při dolním konci zbývá ještě kousíček.Za pluhem s kravkami si vykračuje hezky urostlý člověk,oblečený jako myslivec. Neznámý dooral,přišel k sedlákovi a povídá: Já jsem čert. Před chvilkou jsi mě volal,abych za tebe pole zoral. Přišel jsem a práci jsem udělal. Jsi spokojen?Chceš-li,půjdu k tobě do služby,všechnu práci za tebe udělám,ale za deset let si vezmu tvou duši. Líný sedlák se vším souhlasil a čertu se upsal.

 Čert byl výborným čeledínem. Do práce opravdu jako čert a všechno se mu dařilo.Vypěstoval nejlepší obilí z celé vesnice,brambor bylo jako smetí,hlávka zelí se sotva vešla do košíku a stromy byly obsypány plody,div se větve nelámaly. Takový život se sedlákovi moc líbil. Stále jen odpočíval a poroučel.

 Leč deset let uplynulo jako voda v Sázavě,a tak jednoho dne ráno mu čert oznámil:Dnes v poledne je to už deset let,co ti sloužím.Lhůta vypršela,a tak se chystej platit zase ty!Dnes v noci si pro tebe přijdu. Sedlák stál jako opařený. V pohodlném živobytí na smlouvu úplně zapomněl a svět i život na zemi se mu nesmírně zalíbil. I uvažoval,jak by čerta oklamal,nemohl však na nic přijít,a tak se svěřil se svým trápením ženě. Dobře udělal,protože ta si hned věděla rady. Doběhla do Loukova ke kostelníkovi pro svěcenou vodu a vykropila celý dům i zápraží.

 Když se začalo stmívat,usedli ve světnici a s obavou čekali,co se bude dít.Za nějakou dobu uslyšeli zvenku vzteklé volání čerta:pekelník se nemohl dostat do domu přes svěcenou vodu.Viděl,že ho sedlák podvedl.Rozhodl se proto zničit alespoň všechna sedlákova pole.Vrátil se rychle do pekla,sebral veliký pytel a už s ním letěl za řeku na Žebrákovský kopec,kde byl lom. Začal do pytle sbírat veliké balvany,kterými chtěl zasypat sedlákovy pozemky. Pytel se plnil,ale čert cpal do něho balvan za balvanem,a pořád jich neměl dost,jen aby se pomstil co nejvíce.Když byl pytel tak přeplněn,že jej mohl sotva unést,nechybělo už mnoho do rozednění. Čert si hodil náklad na záda a letěl k Rejčkovu.Ale nedolétl ještě ani k řece,když se u Pultarů ve smrčenském mlýně probudil první kohout a silně zakokrhal.To bylo znamení,že končí síla a moc zlých duchů,a tu začal slábnout i náš čert.Musel kamení stále víc a víc usypávat,a když dolétl k Rejčkovu,byl pytel poloprázdný.

Všude,kudy letěl,zůstaly ležet veliké i menší balvany,nejvíc v korytě a na březích Sázavy,a zbytek roztrousil na svazích Melechova.Tak vznikla Stvořidla i kamenité svahy Melechovské. Čertova pomsta zničila někdejší jejich úrodnost, avšak mezi ohlazenými balvany se začalo něco třpytit...

 

A teď k samotným informacím k výpravě:

Sraz: 15:45 pod hod. 

Návrat: 17:40 vlakem od Havlíčkova Brodu

Cena: 250,-

S sebou: 

 - jídlo: večeře a snídaně z domu dle vlastní chuti, 

             rohlíky a tavený sýr na oběd, 

             špekáčky a pečivo na večeři, 

             buchty na snídani, 

             chléb a paštika na oběd,

             oplatek a ovoce

 - vybavení: na vícedenní výpravu, zejména igelit na spaní (spíme venku), 3 hadráky,

                    plavkyručník, sandály do batohu (namočí se).

 - vybavení na družinu: hořčice/kečup, funkční přístřešek.

Na výpravu se přihlašujte mailem Rolfovi (krystof.popelka@gmail.com), jakékoliv další otázky směřujte na Shortyho (s.podhrazsky@gmail.com).