Den 14.

Ráno nás probudil Sam. Po rozcvičce a snídani jsme se dozvěděli, co budeme dělat. Byla to hobití pošta. Museli jsme doručovat tři druhy zakázek na různá místa. Podle vzdálenosti a druhu zakázky jsme měli určitý čas na doručení. Za úspěšné doručení jsme dostávali hobití dolary. Prohráli jsme, ale moc mě to bavilo.

Dobře jsme se najedli a pak následoval program, což bylo slaňování, test historie a tradic našeho střediska a dobarvování látek. Nejzajímavější bylo slaňování, u kterého se plnila i zkouška uzly. Vyzkoušeli jsme si, jak na to, až budeme nahoře. Dobře jsem si to vyzkoušel. Pak na mne přišla řada. Když jsem byl nahoře, uvědomil jsem si, že tam čas utíká trochu jinak. Byl to zážitek. Lituji těch, kteří si to nemohli vyzkoušet.

Tento den jsem si moc užil.