Den 13.

Poslouchejte vážení, poslouchejte pozorně
poslouchejte vyprávění, já ukáži Vám názorně
v ten třináctý den táboření
ráno spousta láteření

Však vydali jsme se běhati
a sluníčko vítati

A nejsou to žádné fámy
při snídani tu byly dámy

Na shledanou a někdy zas
teď dobrodružství čeká nás

Na procházce vedle stromů
Gandalfa jsme potkali

Moc dobře že šel domů
rádi jsme se setkali

Stal se z něho čaroděj bílý
a je náhle plný síly

Vypravili jsme se ihned k rohanskému králi
protože s Théodenem si nečisté síly hrály

Skrz Grímu Červivce Saruman ho ovládal
a zle tak zle s Rohanem nakládal
lítý boj Gandalf se Sarumanem svedl
a kletbu strašlivou z Théodena zvedl

Když zrádce Červivce vyhodili ven
„Míří sem vojsko skurutů“ dozvěděl se Théoden
Helmův žleb je největší pevností Rohanu
v té citadele kamenné neutrpíme pohanu

Vydali jsme se proto do žlebu Helmova
kde ihned začala jeho rychlá obnova

K obraně jsme hotovili luky, šípy, toulce
odhodlaných bojovníků na hradbách stály houfce

Začal déšť, bouchl hrom a bleskl blesk
a my uviděli tisíců zbraní lesk

Ač veliká přesila, my se nebáli
a v bitvě hrozivé hrdinně obstáli

A když král Théoden hlavní branou vyrazil
v očích skurutů byl vidět děs
obklíčení skřetů statečně prorazil
a potom je pohltil ten entí les

Po bitvě nezbylo nám žádné jídlo
proto vyrabovali jsme špinavé skřetí sídlo

Protože Gandalfem byli skřeti oslepeni
brzo byli o vše jídlo oloupeni

A poněvadž jsme Sarumanovy plány zmařili
dobré jídlo jsme pro sebe vařili
za chutnost krmě nám večer odměnu dali
již po chvíli všichni už ve stanech spali