Boj o Brno – zápis

Účelem bylo dostat se na radu a být zvolen radním. Ptáte se jak? Musely se sbírat adresy ulic. Proč? Protože na adresách byly úkoly. Odpovědi byla hesla, s kterými jste se mohli dostat na radu.

1.etapa: rozdělení na týmy a rozdání glejtů (pergamen, na němž bylo napsáno, jakou část Brna zastupujete)

2. etapa: šlo o to, sesbírat co nejvíce papírků, na kterých byly zobrazeny zbraně. Kdo jich měl nejvíce, tak měl výhodu. Pak následoval boj. Spočíval v tom, že se chytali členové týmů. Útočil ten tým, který se dotkl člena jiného týmu jako první. Ten tým, který útočil, dával meče, a ten druhý tým dával štíty (na papírku). Vítězný tým dostal adresu ulice, kterou si zapsal a pokračoval dál ve hře. Za to musel dát papírky s meči týmu, který prohrál.

3. etapa: týmy chodily po ulicích (názvy získaly ve 2. etapě), na kterých byly otázky, a musely na ně odpovědět. Každá věková skupina měla svoje (Vlčata + Světlušky, Trapeři + skautky, vedení Traperů a Vyrion). Když skupina neměla všech 25 adres, mohla najít pomocníky a za správnou odpověď na otázku nebo splněný úkol mohla dostat další adresy ulic. A pokračovat v zodpovídání otázek a tím mít větší šanci se dostat na radu.

4.etapa: podle věkové kategorie byly logické otázky. Po jejich vyřešení jsme na stromech ještě objevili další otázky, na kterých byly 3 možnosti odpovědí, např.: Jaká opice se podobá nejvíc člověku? a) šimpanz b) orangutan c) Ged. Když jste odpověděli, tak jste otočili papírek a na něm bylo číslo. To vás pak dovedlo k další otázce atd.

Na některých otázkách bylo písmeno a číslo (např.: D7) a tato kombinace vám pak pomohla vyluštit šifru. Tým, který vyřešil šifru, šel na radu. Ale jen 25 lidí se dostalo na radu. Muselo se říct heslo (odpověď z těch otázek), ti co se tam dostali, se mohli nominovat na radního.

Můj názor: Řekl bych, že se tento Boj o Brno povedl a počasí taky vyšlo. Takže super!!!