Říjnová výprava – Rychlé šípy

Zde si přečtěte zápis o výpravě, na které bylo stvořeno hodnotné a profesionální umělecké dílo. Chcete vědět jaké? Nu, jen čtěte dále…

Den číslo jedna


Krásné a slunečné sobotní ráno, sraz netradičně na autobusovém nádraží Zvonařka. Autobus směr Mikulov (už jsem se zmínil, že jedeme autobusem?). Cesta celkem pruda (1,5 hodiny [tj. 1 hodina a 30 minut] dlouhá). Ale jak jsme vystoupili, záře naší životadárné hvězdy (Slunce) nám dodala skvělou náladu. Najít naši ubytovnu nebylo nijak zvlášť těžký, horší bylo najít klíče. Proto nadešla řada na našeho „capo di tuti capi“ (šéfa šéfů), bossa a krále. Bart volajíc s majitelem po telefonu vytahuje (jako zázrakem) klíče ze schránky. Po seznámení s ubytováním jsme si sbalili saky paky a šli se podívat na zříceninu Dívčího hrádku. Po cestě jsme si uždibli trochu vína (v těch polích pořád něco střílelo), zahráli inteligenčku atd. Večer po dlouhé cestě znavení jsme se zdlábli a prověřili pár věcí: 1. kvalitu hmatu jednotlivců, 2. paměť (tady prokázal náš cápo nesmírnou schopnost), 3. šifrovací dovednosti.

Den číslo dva


Ještě krásnější slunečné nedělní ráno. Po vydatné snídani nás Sokol obeznámil se speciálním programem. Abychom udělali naši každoroční multimediální prezentaci letos o něco zajímavější, rozhodla rada starších, že natočíme němý film o vzniku Rychlých šípů. Po velmi pečlivé rozvaze kreativního ředitele, režiséra a kameramana (Sokola) byly role jednotlivců rozděleny takto:

  • Mirek Dušín – Sam
  • Jarka Metelka – Datel
  • Jindra Hojer – Tadeáš
  • Červenáček – Dingo
  • Rychlonožka – Chankin
  • Černí jezdci – Sokol, Rolf, Flint, Bart

Za použití supermoderních natáčecích metod, výbavy, kostýmů, atrap a filmových triků jsme úspěšně splnili náš cíl. Po vyčerpávajícím dni natáčení jsme se zdlábli a šli na kopeček posázený nějakými křesťanskými budovami. Nahoře jsme ještě zjistili, jak kdo ovládá skautský zákon (tady prokázal obrovskou schopnost Chankin), a na odreagování jsme zahráli Italiu. Chýlilo se ke čtvrté hodině, což znamenalo čas odjezdu. Sbalili jsme saky paky podruhé a tradá na autobus zpět do Brna