Den 7. a 8.

Ráno nás probudilo bubnování a začal další den Společenstva. Šli jsme na rozcvičku a pak na snídani. Potom následoval ranní sněm, kde jsme se dozvěděli, že do Mordoru půjdeme přes průsmyk Caradhras. Vyrazili jsme na Fořtku, kde jsme vstoupili do Caradhrasu. Šli jsme průsmykem a začalo sněžit. Potom víc a víc, až nás nakonec Caradhras porazil. Museli jsme se dostat zpět. Ale cesta nám zasněžila a nemohli jsme projít. Tak jsme my, trapeři, museli přenést vlčata přes různé překážky.

Odpoledne následoval Setonův hrnec. Vykopali jsme díry, dali do nich maso zabalené v kopřivách a brambory. Naházeli jsme tam rozehřáté kameny a nalili vodu, aby vznikla pára a uvařilo se to. Pak jsme všechno zaházeli hlínou a počkali. Nakonec z toho byla dobrá večeře.

Když nás porazil Caradhras, tak nás cesta nesla přes Morii. Tím pádem jsme vyšli na dvoudenní výpravu. Přišli jsme k bráně Morie a museli jsme zjistit heslo. Nakonec jsme zjistili, že bylo jednoduché, protože heslo bylo „heslo“. Vešli jsme dovnitř a museli jsme najít šest bunkrů, abychom zjistili, kde přespíme. Byly asi dvě hodiny v noci, když jsme konečně dorazili. Sedli jsme si k ohni a pak družinka musela přejít přes můstek Khazad-dûm. Zdálo se, že vše vyjde. Když v tom se najednou objevila Durinova zhouba, Balrog. Družina přešla, ale Gandalf zastavoval Balroga. Nakonec Balrog spadl z můstku, ale svým bičem strhl Gandalfa. Pak jsme si postavili přístřešek a šli jsme spát.

Ráno jsme se probudili a šli jsme na snídani. Pak jsme přešli přes můstek, což představovala lanová dráha, a pak jsme se vydali zpět do tábora. Až jsme se vrátili, bylo inipi, pak byla už jen večeře a sněm a málem bych zapomněl – fotili jsme živé obrazy. To znamená, že jsme si vzali kostýmy na to vhodné a předvedli jsme dva okamžiky z Pána prstenů. A pak se to fotilo.