Družinová výprava Bobrů a Vyder

Sraz: 9:20
   Mendlovo náměstí (u smyčky)

Návrat: 16:45
   Mendlovo náměstí (u smyčky)

S sebou:

  • 100,- Kč
  • Vybavení na jednodenní výpravu
  • Jídlo a pití na celý den
  • šalinkartu nebo 2x hodinovou jízdenku!

 

Na závěr výpravy půjdeme na LASER GAME, proto je třeba míti patřičné oblečení a uzavřenou obuv obuv na to!

 

Více info o Lase game zde: http://www.lasergamebrno.cz/cs/faq/

Na všechny se teší vaši aktuálně nejoblíbenější rádci.