Informace pro rodiče Vlčat – začátek listopadu

Vážení rodiče,

z důvodu konání oddílové schůzky dne 6.11. (čtvrtek) se běžné schůzky ve dnech 5. a 6.11. nekonají! Čtvrteční oddílová schůzka (kde se sejdou obě družiny) bude však v běžné době, tj. 17 - 18.30 hodin. S sebou standartní vybavení na schůzku + kdo má, tak buzolu.

Dále si vás dovolujeme pozvat na multimediální prezentaci našeho spřáteleného dívčího oddílu Vyriony, která se koná v pátek 7.11. a informace o ní najdete na www.vyriony.org .

O jednodenní výpravě dne 8.11. vás bude informovat Sam, viz letáček výše.

Nakonec bych požádal  všechny rodiče o sejití se na informační schůzce ohledně věcí organizačních, programových, výchovných aj. Rozhodně doporučujeme přijít hlavně rodičům nováčků, dozvíte se zde mnoho důležitých věcí z chodu oddílu.

Ještě to připomenu e-mailovou cestou, kde také budete mít možnost hlasovat o dni, kdy bychom se sešli.

Děkuji

                  Darwin