DŮLEŽITÁ ZMĚNA, NEPŘEHLÉDNĚTĚ!!!

Změna v plánu akcí

Na plánu akcí je 2. února 2008 vymezena jednodenní výprava. Ovšem při přípravě jsme si neuvědomili jednu věc: na toto datum připadají pololetní prázdniny a o těch jsou naplánovány jiné akce pro starší, a vzhledem k nutné účasti starších na výpravách s dětmi není shoda nějak možná. Dost členů také jezdí o pololetkách na výlety s rodinami a tak jsme s přihlédnutím k těmto okolnostem přesunuli jednodenní výpravu z 2. února na 9. února, týden před zimním táborem. Za vzniklé zmatky a potíže se moc omlouváme, těšíme se na členy a snad se se všemi zas uvidíme.