Hispaniola 2003

u odplouváme k ostrovu pokladůNa letním táboře v roce 2003 jsme byli námořníci. Nejdřív nás kapitán najal do svých služeb a makali jsme na přípravě lodi. Třetí den byla loď připravena a mohli jsme vyplout. Vyplutí byla velká sláva, vyvěšovala se vlajka a důstojníci na můstku měli svůj proslov. Byli to kapitán Smollet (Awasin), zeman Trelawney (Lobo), Doktor Livsey (Gabo), Jim Hawkins (Woody) no a samozřejmě nesměl chybět Silver (Džoser). Pak už nám začal tuhý život na moři. Každý den se rozdělovaly hodnosti na další den plavby, od prvního důstojníka po pomocné kuchaře do lodní kuchyně. Poklidná plavba nám skončila dost rychle, hned poté, co jsme nabrali na palubu nějaké domorodce z ostrova Jáva. Objevili jsme však mrtvého námořníka, který měl u sebe popis ostrova pokladů. Když už to vypadalo, že je vše v pohodě, zahájil John Silver se svými kumpány vzpouru. Kapitán a Zeman jen bezmocně přihlíželi a lodníci se nechtěli nechat, ale nakonec jsme museli předat loď do rukou Kapitána Silvera. Nakonec se nám však přece jen podařilo piráty předstihnout a se Silverem jsme se dohodli, že si poklad rozdělíme. Vykopali jsme ho v noci a hned další den jsme z ostrova odpluli. Na závěr jsme se ještě rozšoupnuli v přístavní hospodě a pak už se mohlo jet domů, námořníci se rozešli po svém a zbyly jen vzpomínky, zážitky a pár stříbrných mincí z pokladu.