Roke 2002

Přijetí do školy a studium

Před prázdninami nám přišel dopis, že jsme byli přijati na vysokou školu čar a kouzel Roke. Po příjezdu jsme dostali kouzelnické hábity a museli jsme si zapsat povinné i volitelné předměty. Pak jsme byli slavnostně přijati ke studiu – každý musel složit slib rektorovi a přísahat věrnost škole. Celý další týden jsme pak studovali zapsané předměty a skládali z nich zkoušky u všech profesorů.

Výprava na Havnor

Po závěrečných zkouškách jsme se vydali na školní výlet. Jeli jsme na ostrov Havnor. Během studia vyšší magie jsme se totiž dověděli, že tam možná zůstal jeden ze čtyř starých kamenů, který spadl drakovi při souboji. Cesta na Havnor byla dlouhá, ale když jsme tam přijeli, kámen jsme nenašli. V jedné rozbořené věži jsme ale našli vzkaz od slavného čaroděje, že ho máme večer navštívit na skále ve Vlčí jámě. Čaroděj nás podvedl. Využil nás k vyvolání stínu, který málem zabil našeho pana rektora. Zachránili jsme ho, ale stín utekl.

Devadesát ostrovů

Protože stín byl moc nebezpečný, museli jsme nechat studia a opustit Roke. Přestěhovali jsme se na devadesát ostrovů, protože zdejším lidem zrovna chyběl kouzelník. Největší problém, který jsme museli vyřešit, byl drak. Ze školy jsme věděli, že když známe něčí pravé jméno, můžeme ho ovládnout. Drakovo jméno jsme zjistili a donutili jsme ho podepsat smlouvu, že už nikdy nezaútočí na devadesát ostrovů. Starosta nám poděkoval. Uspořádal pro nás večerní slavnost s občerstvením. Ale měli jsme jeden problém. Stín nás pronásledoval čím dál víc…

Útěk před stínem

Podle rady, kterou jsme dostali, jsme začali stín honit. Sbalili jsme si všechno, co by se nám mohlo po cestě hodit, a taky náš lektvar proti stínu. Po dvou dnech jsme ho nakonec dostihli. Stín ale ovládl všechny učitele v Roke.

Závěrečná bitva

Museli jsme spojit všechny síly a školu dobýt zpátky. Pomocí lektvaru jsme pak vyhnali stín z našich učitelů. Ti nám hned poradili, jak stín zničit. Přece oslovit ho jeho pravým jménem! Stín byl zničen a my jsme se mohli konečně vrátit na Roke. U táborového ohně bylo naše studium slavnostně zakončeno. Získali jsme vysokoškolský diplom a titul kouzelník…