Jarní výprava Vlčat 18.4. 2015

Jaro už definitivně rozmetalo tající trůn zimy a rozeselo po krajině tisíce svých poslů - krásných jarních květin. My se vypravíme kochat se krásou rozkvétající přírody a poznávat rostliny, které nástup jara tak výrazně ohlašují.

Na této výpravě bude skvělá možnost pozorovat rostliny i stromy, které kvetou, do dubnové soutěže o nejlepšího pozorovatele jarních bylin a stromů. Na klubovně bude vyvěšena tabulka s jmény bylin a stromů, které mají kluci najít, pojmenovat a na schůzce nahlásit rádcům, kdy je našli. Dřívější datum v tabulce u jména Vlčete znamená více bodů. Občas bude provedeno preventivní testování, zda-li soutěžící vskutku rostlinu našli a zapamatovali si ji. Nezapomeňte: netrhejte chráněné kytky! Ostatní je možno si vzít domů na okrasu nebo je rovnou vylisovat do herbáře.  A teď konkrétně k výpravě:

Sraz: 8.30 pod hodinama

Návrat: 17.15 tamtéž

Cena: 60 kč

S sebou: V1, jídlo a pití, šalinkartu nebo průkazku totožnosti (od koho máme vybráno, ji mít už nemusí)

Případnou absenci, prosím, nahlašte dopředu Darwinovi.

Na všechny se těší vedení Vlčat