Zápis z Ohňové výpravy 18. 4. 2015


Zde si můžete přečíst zápis z Ohňové výpravy.

Ráno začalo nehezkým počasím. Nebyli jsme si jistí, jestli bude nečas pokračovat nebo se vyčasí, ale naštěstí pro nás se kolem desáté hodiny udělalo hezké, ale větrné počasí.

Z Borače, do které jsme přijeli vlakem a autobusem, nám vedla cesta k mohyle na kopci, kde taky byla první hra. Ta spočívala v tom, že jsme museli udělat lajnu z papíru, špejlí a po případě z přírodnin, po které by plamen doputoval co nejdál. Papír a špejle jsme si museli získat fyzickými úkoly. V této disciplíně se všem dařilo a náramně jsme se pobavili.

Pak nás čekala další dlouhá cesta k místu oběda a dalších dvou týmových úkolů. Obědvali jsme na skalkách v lese, kde ale strašně fučelo.

První ze dvou her byla započata rozdělením na 3 skupiny. Naším úkolem bylo vytáhnout z kruhu o poloměru asi 2,5 metru, oheň, a pomocí něj zapálit vlastní. To byl úkol hodný nás pořádných koumáků. Druhý úkol byl lehčí - měli jsme vyrobit pochodeň z jehličí, smůly a větve. Po dokončení této disciplíny jsme museli rychle zahladit ohniště a uklidit po sobě, protože jsme nestíhali. Nakonec to dopadlo dobře a vlak nám neujel.

Jak všichni víme tato výprava byla ohňová, což znamená, že vítěz výpravy se stane ohnivcem na další rok. No a ohnivcem se stal strašně neočekávaně Björn, který z toho byl úplně na větvi. Doufáme že se mu na dráze ohnivce bude dařit.

Dvalin