Letní tábor 2007 – vlčata

Letní tábor proběhne v termínu 1. – 21. července 2007. Přihlášky na tábor přijímáme do konce května. Zde najdete nejdůležitější informace o táboře pro VLČATA. Kromě toho také něco o technickém zajištění, programu, atd.

Základní informace o táboře

Termín: 1. – 21. července 2007
Zahajovací víkend s rodiči - stavba tábora:  29. 6. – 1. 7. 2007
Místo:
tábořiště Lásenice, okres Jindřichův Hradec.
Cena: 2300,- Kč.
Přihláška: do konce května 2007. Přihlášku (orientační) je možné poslat emailem na adresu: jiri.tuma@email.cz. Podmínkou účasti na táboře je účast alespoň na jedné vícedenní a jedné jednodenní výpravě během roku. Závaznou přihláškou je pak zaplacení poplatku.

Zahajovací víkend s rodiči - stavba tábora

Také letos se uskuteční tato jedinečná akce pro vedoucí a rodiče. Hlavním cílem akce je připravit tábořiště na příjezd dětí, od sklízení sena, přes stavbu týpí až po kopání latríny. Kromě práce je to taky možnost vyzkoušet aspoň na dva dny drsný táborový život a v neposlední řadě seznámit se s vedoucími a ostatními rodiči ať už při práce nebo při posezení večer v týpí u ohně.
Přihlášky či případné dotazy přijímají rádci na schůzkách nebo je směřujte na email awasin@gmail.com.      

Program

Nejdůležitější část programu tvoří dobrodružná táborová hra, jejíž přípravy již probíhají. Téma je však přísně tajné, to se dozvíme až po příjezdu na tábor. Účastníci jsou rozdělení do několika družin, které mezi sebou soutěží, plní nejrůznější úkoly atd.  Kromě táborové hry probíhá také výchova ve skautském duchu. Ve věku Vlčat je to hlavně výchova k samostatnosti, dobrým vztahům ve skupině a pracovitosti. Pro mnohé je velkou zkouškou už samotný delší pobyt bez rodičů, který je ale v tomto věku velice prospěšný! Stýskání je přirozené, ale snažíme se ho zahnat množstvím zážitků a rozptýlit rozumným přístupem vedoucích, z nichž mnozí sami zažili s našim oddílem své první tři týdny samostatnosti.

Vedení tábora

Na tábor jedeme dohromady s oddílem Trapeři, který se skláda v podstatě z odrostlých Vlčat ve věku 10 až 15 let. Dohromady s nimi tvoří tábor životaschopný celek co se týče vaření, obsluhy tábořiště, nákupů, atd. Celkem se tábora zúčastní kolem 15 Vlčat, 15 Traperů a 10 vedoucích.
Nejdůležitější úkoly vedení tábora jsou rozděleny takto
náčelník tábora: Thufir (náčelník Traperů, vůdcovská zkouška Junáka, v oddíle od r. 1995),
zástupce náčelníka + program: Gabo (náčelník Vlčat, v oddíle od r. 1994),
zdravotník: Duke (zdravotní kurz pro zotavovací akce, v oddíle od r. 1994),
hospodář: Shorty (v oddíle od r. 1999)
technické zajištění: Awasin (vůdcovská zkouška Junáka, v oddíle od r. 1991),
kuchyně: Včelka (vůdcovská zkouška Junáka, v Junáku od r. 1991),
O vlčata se na táboře starají ještě rádci ve věku 15 až 18 let: Darwin, Tyr, Kirk,

Vybavení

Důležitou součástí vybavení na tábor je kolo. Kola nám usnadňují překonávat pohodlně a rychle vzdálenosti v okolí tábora, které jsou pro menší děti pěšky náročné, například na koupání, k zajímavým místům v okolí, atd. Jezdíme z 90% po lesních cestách a cyklostezkách, kterých je v okolí hojnost.  
Přesný seznam vybavení bude doplněn.