Přihlašování na družinové schůzky Traperů

Přes tento odkaz se přihlašujte na družinové schůzky Traperů.

Družinové schůzky sice začnou až v týdnu počínajícím pondělím 26. 9., ale již teď je nutné si zvolit den, kdy na schůzky budete chodit. To se dělá pomocí uvedeného formuláře.

Krom doplňkových informací zde uvádíte "hlavní termín". To je vámi nejvíce preferovaný den, kdy chcete na schůzky chodit. Můžete zvolit jen jeden. Na této odpovědi je však nastavený omezovač, tedy pokud se vyčerpá kapacita jednotlivých dní, tak je již nebudete moci zvolit jako odpověď (v tom případě vyplňte jen "náhradní termíny"). Dále uvadíte náhradní termíny. Těch už můžete zvolit kolik chcete. Do této odpovědi prosím uvádějte všechny dny, kdy se schůzek reálně můžete účastnit. Neopisujte sem už ale hlavní termín.

Je možné, že na někoho nezbude místo v jím preferovaném dni. Uděláme všechno pro to, aby se tak nestalo, nicméně zaručit to nemůžeme a proto doporučujeme dotazník vyplnit co nejdříve. Veškeré připomínky vepisujte ideálně do kolonky "poznámky", případně se obracejte na náčelníka Traperů.

Vedení Traperů