Stavěčka Traperů

Dobrý den, Ahoj!

Jako každý rok se před samotným táborem v termínu od pátku 28. 6. do neděle 30. 6. koná tzv. stavěčka, na které se budují nejdůležitější táborové stavby. Na tuto akci jsou zváni všichni přátelé oddílu, členi, jejich rodiče a sourozenci.

Standardně se vyráží v pátek 30. června po naložení náklaďáku, na tábořiště se dorazí k večeru a od sobotního rána pozvolna začínáme kopat latrínu, připravovat kuchyni a jídelnu, stavíme kamna,... Přijet můžete ale kdykoliv. Stavěčka končí nedělním příjezdem zbylé skupiny táborníků, tedy začátkem tábora (brzké odpoledne). Krom pomoci, které si velmi vážíme, může být stavěčka idealní příležitostí lépe se seznámit s vedením oddílu a poznat naše tábořiště.

Oddíl zajistí jídlo na stavěčce počínaje sobotním obědem. Kvůli absenci kamen ovšem počítejte s namazanými chleby, špekáčky a podobnými jednoduchými pokrmy. Jídla ale bude dost! Dále není potřeba nic speciálního kromě pracovního oblečení, zvláště rukavic a věcí na přespání. Přístřeší v případě potřeby umíme zajistit.

Pokud se plánujete stavečky zúčastnit a nevyplňovali jste to (nebo někdo z rodiny) do nedávného dotazníku "nezávazná přihláška na tábor", nahlašte prosím svoji účast Haginovi, ať pro vás počítáme s jídlem.

Všechny dotazy směřujte na Hagina.

Na všechny se těší,

vedení Traperů