Vařící soutěž 2019

V tomto příspěvku se dozvíte více o vařící soutěži, která proběhne na velikonoční výpravě 19.4. 2019

Pravidla vařící soutěže 2019:

Jako obvykle se soutěží v třech kategoriích:

1. Vlčata a světlušky

2. Trapeři a skautky

3. rádci a starší

Vlčata a světlušky tvoří týmy s 3-5 mladšími a 1-2 rádci či vedením. Trapeři a skautky tvoří dvojice, výjimečně (v případě nutnosti) i trojice. Co se týká vašeho genderu a oddílové příslušnosti, na kombinacích nezáleží. Podmínkou je rovnocenný podíl na všech pracích. Rádci a starší mohou kromě dvojice soutěžit i jednotlivě a jsou povinni odevzdat alespoň dva ze čtyř pokrmů, aby byli kvalifikováni v hodnocení.

Potraviny: Letos je povinnou ingradiencí zelenina vypěstovaná na úzení ČR, čím více druhů, tím lépe. Také bude hodnocena rozmanitá barevnost jídel, ovšem použití umělých potravinářských barviv je zakázané. Použití masa a masných výrobků je povoleno, ale podléhá zvláštním skladovacím nárokům a musí být předem nahlášeno a pod dohledem kuchaře uloženo do lednice již ve čtvrtek hned po příjezdu. Pokud si budete potřebovat uložit věci do lednice, vložte je do jedné tašky a popište fixou. Použití instantních jídel bude hodnocené negativně (nebo budou zcela diskvalifikována).

Hodnocení: Standardně se hodnotí úklid a úprava ohniště a jeho okolí se zvláštním ohledem na plochu, na níž se upravuje jídlo; dále počet sirek nutných k zažehnutí ohně a také dodržení stanoveného časového limitu pro soutěž. Tyto faktory se také hodnotí, lze obdržet až 5 bodů. Hodnocení samotných pokrmů: – polévka max. 8 b – hlavní chod max. 10 b – zákusek max. 7 b– nápoj max. 5 b Celkem lze za pokrmy získat 30 bodů. 

Na všechny se těší Vaše porota!