Zahajovací výprava v pár řádcích

„Zahajovačka“, tedy první vícedenní výprava každého oddílového roku, je vždy velmi zajímavou akcí. Po téměř dvouměsíční přestávce to ve středisku znovu ožívá, kluci mají konečně možnost prodebatovat prázdninové zážitky, vedení se po odmlce znovu pouští do společné organizace, ale co hlavně ‒ spousta nových tváří na vlastní kůži okouší, co to vlastně znamená skaut. A že letos nováčků bylo.

Již na prvních oddílovkách nám bylo jasné, že letos 48. smečka Vlčat pořádně posílí své řady, že ale na srazu budou ze 14 přítomných Vlčáků tvořit polovinu nováčci, jsme nikdo netušili (samozřejmě kromě Hora, kterému se děti měli přihlásit). Na nic jsme nečekali a rovnou jsme se vydali do okolí Hodonínska, konkrétně do vesnice Ratíškovice.

Zde jsme trávili čas převážně v okolních lesích, kde si například Vlčata v rámci jedné hry budovala své vlastní přírodní rezervace. Večer nesměl chybět tradiční táborový oheň, u něhož promluvili naši náčelníci (hlavní vedoucí) a nastínili tak směřování jednotlivých oddílů spolu se složením družinek.

Druhý den jsme dali přednost dobrodružství, Vlčata si prošla trať vlečky k lignitovým dolům, u které bylo zprovozněno muzeum s příhodným názvem „Muzeum u Vagónu“. Po skvělém obědě jsme ubytování uklidili a vydali se na zpáteční cestu do vedlejší vesnice, ze které jsme se autobusem dostali na vlak, a tedy zpátky do rušného Brna.

Věřím, že si výpravu všichni užili a že bude v podobném duchu pokračovat i zbytek oddílového roku.